„Excel“ formulė teigiamumui nustatyti

Kaip sukurti „Excel“ formulę. Turėjimas atleidimo iš darbo metu. Kario pavyzdys buvo pasamdytas 1997 01 04 ir atsistatydino nuo 2017 m. Rugpjūčio 7 d. Įsakymu Nr. 916/1997, jam turi būti suteiktas 1 vnt. Žiemos striukė 3 metams, o 2008 m. Nuo 2013 m. Rugpjūčio 14 d. Turi duoti 1vnt 6 metus. Klausimas: kaip galiu atšaukti statusą atleidimo metu, jei pagal paskutinę tvarką turime išmokėti piniginę kompensaciją. Manau, kad vadove. 1997 04 04 striukė nebuvo išleista iki 04.2000, striukė nebuvo išduota nuo 04.2000 iki 2003 04 04, striukė nebuvo išduota nuo 2003 04 04 iki 2006 metų. Striukė nebuvo išleista nuo 2006 04 04 iki 2009 04 04. 04.2013–4.2017 striukė nebuvo išduota, nuo 2014 m. Iš viso per tarnybą reikia išduoti 6 striukes, bet nuo to laiko paskutinis pavedimas garantuoja tik kompensacijos mokėjimą, todėl kompensuoju 1 striukę, kuri formulė turi būti taikoma exel